Składki 2024

 

Informacja o składkach członkowskich PZK na 2024 rok.

Uprzejmie informujemy, że wysokość składki członkowskiej PZK na 2024 rok nie uległa zmianie.


Obowiązują stawki zatwierdzone Uchwałą Zarządu Głównego PZK Nr 682/01/21 z dnia 4 września 2021 roku.

Stawki składek poniżej:

 Rodzaj składki - opis, kwota.
1. Składka wpisowa 0,00 zł
2. Składka dla członka nadzwyczajnego SWL 30,00 zł
3. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia 90,00 zł
4. Składka dla członka zwyczajnego 120,00 zł
5. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat 30,00 zł
6. Składka dla członka wspomagającego 20,00 zł
7. Kluby zarejestrowane w OT PZK 0,00 zł

Składka oddziałowa wynosi 10 zł i należy ją doliczyć do składki PZK.


Oddział Terenowy PZK ustala indywidualnie, uchwałą podjętą przez członków na walnym zebraniu.
Składki należy wpłacać wyłącznie na konto macierzystego OT lub w kasie OT.

Zgodnie z Regulaminem Składkowym termin opłacania składek za pierwsze półrocze przez członków upływa 15 stycznia 2024 roku.

Składki należy wpłacać na konto GOT29 PZK:

mBank 60 1140 1010 0000 3533 4800 1019