Aktualne konto GOT 29 PZK:
mBank 60 1140 1010 0000 3533 4800 1019

Jan Dąbrowski SP2JLR Skarbnik PZK informuje, że składki PZK na rok 2021 nie uległy zmianie.
Obowiązują stawki zatwierdzone Uchwałą Zarządu Głównego PZK Nr.589/01/17 z dnia 13 maja 2017 roku.
Wyciąg z wymienionej uchwały poniżej.
Okres składkowy na rok 2021 został otwarty z dniem 25 listopada 2020 roku.
Integralną częścią składki PZK jest składka oddziałowa, której wysokość każdy Oddział Terenowy PZK ustala indywidualnie, uchwałą podjętą przez członków, upływa 14 stycznia 2021 roku. (za pierwsze półrocze lub cały roku)

Do powyższych kwot należy dodać składkę oddziałową w wysokości 10 zł.


Składki należy wpłacać na konto GOT29 PZK:
mBank 60 1140 1010 0000 3533 4800 1019