Biuro QSL:
Okręgowe biuro prowadzi Artur SQ9BDB z OT06 PZK.
Karty dla oddziału 29 są transportowane przez klub SP9ZHR w Świętochłowicach.

Zarząd GOT 29