Biuro QSL:
Okręgowe biuro prowadzi Artur SQ9BDB z OT06 PZK.
Karty dla oddziału 29 są transportowane przez klub SP9ZHR w Świętochłowicach.

 

Oddziałowe Biuro QSL prowadzi dyżury w środy w godzinach 17.00-19.00

 Zarząd GOT 29