Serdeczne wyrazy współczucia koledze Krzysztofowi SP9HAX z powodu śmierci Małżonki.

Składają:
Zarząd wraz z członkami GOT 29 PZK oraz koledzy z klubu SP9ZHR.